Kulubümüz

Derneğimiz 21 gönüllü ile yaygın ve sargın eğitim tekniklerini kullanarak gençler için eğitim çalışmaları yapan bir sivil toplum kuruluşudur. 10-25 yaş aralığında sayısı 60 ile 100 arasında değişen genç ile faaliyetlerimiz yürütülmektedir. Faaliyetlerimize katılan gençlerin büyük bir kısmı eğitim ve gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarından oluşmaktadır. Faaliyetlerimiz okul başarısının arttırılması, erken okul terklerinin azaltılması, sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele, spor ve sosyal aktiviteleri yaygınlaştırarak gençlerin sosyal uyumunun sağlanması,  engelli öğrencilerin topluma kazandırılması üzerine kurulmuştur. Bunları gerçekleştirebilmek için yaygın ve sargın eğitim teknikleri üzerine kurulan bir yaklaşımla, bünyesindeki uzman eğitimcilerle futbol, basketbol, atletizm, izcilik, satranç, oryantiring, hayking, resim, fotoğrafçılık ve müzik gibi sportif ve sanatsal aktiviteler düzenlenmektedir.

Kurumun eğitim çalışmalarını yönlendirmek üzere 2 farklı ekip oluşturulmuştur. Bu ekipler; Kalite Yönetimi Ekibi ve Projeler Ekibidir. Bu ekiplerin içinde profesyonel niteliklere sahip gönüllüler bulunmaktadır. Gönüllülerimizin tamamı eğitim teknikleri ve yöntemleri konusunda uzmandırlar. AB Projeler Ekibimiz 4 kişiden oluşmaktadır. Ekip üyeleri Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Projeleri konusunda hizmet içi eğitimlere katılmış, Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında Gençlik, Comenius, Leonardo, Grundtvig projeleri yapmış, proje hazırlama ve yürütme konularında deneyimli bireylerdir. Proje gurubunun üyelerinden biri, aynı zamanda Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Projeleri konusunda Uluslararası eğitimlere katılmış bir proje eğitimcisidir ve AB Projeleri hakkında eğitimler vermekte ve danışmanlık yapmaktadır. Üyelerimiz yerel, bölgesel ve ulusal birçok proje çalışması içinde aktif olarak yer almışlardır.

Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamında, derneğimiz bünyesinde çalışmalara katılan gençlerin yapmış olduğu duyma engelli öğrencilerle ilgili Gençlik Programı Eylem 1.2 projesine aktif olarak destek vermiştir.

Ayrıca Belçika'dan bir gençlik grubuyla Erasmus+ KA1 Gençlik Hareketliliği projesini ortak olarak yürütmektedir.

© Copyright 2013 Alesta Gençlik ve Spor Kulübü - Tüm Hakları Saklıdır.